Ορθή επανάληψη πρόσκλησης έκτακτης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής

Ορθή Επανάληψη πρόσκλησης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου 271/2020 ΄΄Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact