Ορθή επανάληψη της απόφασης 12/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ΄΄Γνωμοδότησης περί έγκρισης της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου στην Κοινότητα Βραχατίου΄΄

12-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 10/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ΄΄Γνωμοδότησης περί έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βραχατίου΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact