Περί κλαδέματος ασφαλείας δένδρων και θάμνων

Ενημερώνουμε ότι ο κάθε υπόχρεος ιδιοκτήτης στο Δήμο Βέλου-Βόχας, έχει την ευθύνη να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες κλαδέματος και φυτοπροστασίας των δένδρων που  είναι φυτεμένα εντός της ιδιοκτησίας του ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πιθανού ατυχήματος (πχ. από πτώση, κλπ) σε γειτονικές ιδιοκτησίες, οχήματα, οικίες, πολίτες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου μας (σχετικό β), ακόμα και των κλαδιών που εξέρχονται πέραν των ορίων της ιδιοκτησίας του.
Στην περίπτωση που ο υπόχρεος ιδιοκτήτης δεν δύναται να προβεί ο ίδιος στις δέουσες ενέργειες (πχ. κοπή και απομάκρυνση κλάδων) τότε υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο τηλ. 27410-50302, ώστε ο Δήμος με δικά του μέσα να προβαίνει το συντομότερο δυνατό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και οχημάτων, με ανάλογη χρέωση του υπόχρεου ιδιοκτήτη για το κόστος των σχετικών εργασιών (που κυμαίνεται από 50 – 150 ευρώ ανά δένδρο/θάμνο), σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετικό ζήτημα, και παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες.

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. 2η-2016

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact