ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΫΠOΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΫ-ΣΜΟΥ 2019

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact