Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου-Αποφάσεις 79,80,81 &90/2020

79-2020 80-2020 81-2020 90-2020Πίνακας

Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 162&168/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact