ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 18/03/2015

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο.

Προηγούμενη ανάρτηση Διαχωρισμός απορριμμάτων στους κατάλληλους κάδους

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία