Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων

Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2 Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 3 Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact