Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Σ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία