Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δ.Σ

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας 5 ατόμων ΥΕ εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact