Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία