Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης Δεκεμβρίου 2019

Προηγούμενη ανάρτηση Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στην Κοινότητα Ζευγολατιού

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία