Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση 29/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία