Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας (2)

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact