Πρακτικό της αριθ. 38/22 Δεκέμβριος 2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

Πρακτικό της αριθ. 38/22 Δεκέμβριος 2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact