ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Στα πλαίσια του έργου με τίτλο ΄΄Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων Δήμου Βέλου Βόχας΄΄ που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών , έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής ραμπών ΑΜΕΑ στο εσωτερικό των σχολείων και ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες και διαγράμμιση) σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Βέλου Βόχας.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού και θα επεκταθούν σε όλα τα σχολεία του Δήμου.

Βασικός στόχος της δημοτικής αρχής παραμένει η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των παιδιών στους χώρους των σχολείων.

Σήμανση σχολείων

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact