Πιστοποιητικό Γεννήσεως

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων

Περιγραφή Διαδικασίας Πιστοποιητικό Γεννήσεως
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση  από τον ενδιαφερόμενο ή από κάθε πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή επιτροπεία
  2. Επίδειξη αστυνομική ταυτότητας
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Προηγούμενη ανάρτηση Γυμνάσια / Λύκεια

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact