ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ

Στο Δήμο Βέλου-Βόχας  καθορίστηκαν οκτώ(8) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ ανά εξάμηνο

με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων. (ΦΕΚ 290/τ.Β/13-02-2012).
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο και η αποζημίωση και οι ασφαλιστικές εισφορές

των ασκούμενων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οποία επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο ταυτότητας

και Βεβαίωσης της οικείας Σχολής στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης-Γραφείο Προσωπικού κ. Ευαγγελία Κοπανά, τηλ.2741050255/-256, email:kopana@vochas.gov.gr, φαξ:2741050257

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact