Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

H ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ και ο Δήμος Βέλου – Βόχας
Διοργανώνουν  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
του Προγράμματος
CLLD / LEADER  ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020
Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος και καταγραφή προτάσεων και επενδυτικού ενδιαφέροντος

Τόπος: Βέλο, Αίθουσα Κ.Α.Π.Η

Ημερομηνία: 4 Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη

Ώρα:  7:30 μμ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21-2016

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact