ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 3 Νοεμβρίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  3η του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1.  Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στη Δ.Ε Βόχας», ενδ. πρ/σμού 2.480.000,00 με ΦΠΑ 24%

2. Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στη Δ.Ε Βέλου», ενδ. πρ/σμού1.860.000,00 με ΦΠΑ 24%

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact