ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 8 Νοεμβρίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  8ητου μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2023 ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2023.

3.Περί αποδοχής ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου επί της αριθ.5990/8-8-2022 αίτηση του κ. Αναστάσιου Κουτρουμπόλου για χαρακτηρισμό δρόμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 3 Νοεμβρίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact