ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζευγολατιό  03-08-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 10901
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
               
                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                        

Καλείσθε για πρώτη φορά την  8η    του μηνός Αυγούστου 2016
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1.- Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Κοκκωνίου

2.-  Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ελέγχου κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Νεράντζας.

3.-  Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για την απόδοση δαπανών ΚΤΕΟ και Ταχογράφων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

4.-  Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για την απόδοση δαπάνης προς τη ΔΕΔΔΗΕ  και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

5.- Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact