ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ                    
Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»                     

Αριθμ.Πρωτ : 98/08-06-2016
                                                                                                                           ΠΡΟΣ
                                                                                                                           Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτική κοινότητας Βραχατίου, την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016  και ώρα  13.00μ.μ.  με τα εξής θέματα :

1.-Ψήφιση πίστωσης 21.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6262.01 με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού με μηχανικά μέσα στη χερσαία ζώνη του Δ.Λ.Τ.».

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων της εταιρείας «ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενης.

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εργασίες καθαρισμού στη χερσαία ζώνη και την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού.

4.-2η αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού.

5.-Ψήφιση πιστώσεων μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού.
 

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                             ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συγχαρητήρια επιστολή στον Α.Ο.Ζευγολατιού για την άνοδό του στη Γ΄Εθνική κατηγορία

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact