Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω θέμα του εγγράφου της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας-Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, Τμήμα Άδειας Κυκλοφορίας ΑΔΑ:697X7Λ1-ΘΕΧ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact