ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/3/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Ζευγολατιό  11-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                             Αριθ. Πρωτ. 3037
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
               
                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                  
Καλείσθε για πρώτη φορά στις 17  του μηνός Μαρτίου 2016
ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1.- Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών του ανοιχτού διαγωνισμού για την  
      εκτέλεση του έργου: «Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων Δήμου ».

 2.- Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την απόδοση
      δαπάνης προς τη ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
 
3.-  Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

4.- Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’ αριθ.  72 Α/2016  χρηματικού
      εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής του υπόλογου υπαλλήλου.

5.- Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’ αριθ.  75 Α/2016  χρηματικού
      εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής του υπόλογου υπαλλήλου.

6.- Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου
     στέγασης του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας.

7.- Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου
     στέγασης του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκωνίου.

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.      
                                                       
                                                         ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ        

Προηγούμενη ανάρτηση ΚΑΝ’ ΤΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact