Πρόσκληση και εισηγήσεις για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5ο ΘΗΔ

12ο ΘΗΔ

Εισηγήσεις 23 04 2019

Εισήγηση για 4ο ΘΗΔ

Πρόσκληση Συμβουλίου 23 04 2019

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact