Πρόσκληση μελών Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ζευγολατιό  29 Σεπτεμβρίου  2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ. : 13716

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                  

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                     Προς

 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ως πειθαρχικό όργανο της παρ. 1 άρθρ. 123 Ν. 3584/2007

                                      Όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

        Καλείστε για πρώτη φορά την 6η Οκτωβρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 : 30   να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική της Εκτελεστικής Επιτροπής ως πειθαρχικό όργανο της παρ. 1 άρθρ. 123 του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με το αρθρ. 62 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  • Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε τακτικό υπάλληλο του Δήμου

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ                                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

  1. κ. Βασίλειο Τρωγάδη     Αντιδήμαρχο
  2. κ. Χαράλαμπο Τανισχίδη        «
  3. κ. Μαρία Καλλίρη                    «
  4. κ. Μανάβη Αθανάσιο τ. Παναγ. Δημοτ. σύμβουλο
  5. κ. Λεωνίδα Στεργιόπουλο              «           «

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ο Δήμος Βέλου-Βόχας βράβευσε τον Κώστα Κατσουράνη

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact