ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30-10-2019

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact