ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΩΒΙΙΩ9Π-9ΡΘ

Προηγούμενη ανάρτηση Ευρωπαϊκή μέρα μουσικής στο Βέλο!!!Ομάδες Ενεργοποίησης Συλλογικότητας Βέλου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact