Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  10-10-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 14401

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                          Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  14η   του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

  1. – Περί αποδοχής ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για αποζημίωση πολίτη.
  1. Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για τη μίσθωση δικτύου για την μεταφορά

νερού ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Στιμάγκας.

  1. Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες

στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων- εκδηλώσεων του Δήμου.

  1. Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ. έτους 2016.
  1. Περί καθορισμού των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση ανταλλακτικών

για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βέλου- Βόχας (έτους 2016).

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                                                                                          

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Έρχεται ο «Φον Δημητράκης» την 28η Οκτωβρίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact