Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Πρόσκληση συνεδρίασης Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Βοχαϊκού

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία