Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (04) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (05) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΨΓΦΧΩ9Π-97Ο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ MH ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 10/2021 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact