Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Προσθήκη Κύριου Ονόματος
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως – βαπτίσεως
  2. Πιστοποιητικό Προσθήκης Κυρίου Ονόματος που εκδίδεται από τον Δήμο

 

Προηγούμενη ανάρτηση Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων άλλου Δήμου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact