ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία