Συνεχίζονται οι εργασίες πλακόστρωσης πεζοδρομίων στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου

 

Συνεχίζονται οι εργασίες πλακόστρωσης πεζοδρομίων στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου.

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact