ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Κάνοντας κλικ στις ημερομηνίες μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που θέλετε.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΧ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

25/9/2015           25/9/2015      25/9/2015

6/11/2015           6/11/2015      6/11/2015     6/11/2015           6/11/2015

29/01/2015         29/01/2015     29/01/2015   29/01/2015         29/01/2015

15/2/2016           15/2/2016       15/2/2016                                15/2/2016

26/2/2016           26/2/2016       26/2/2016     26/2/2016

8/4/2016             8/4/2016         8/4/2016       8/4/2016              8/4/2016 

13/6/2016           13/6/2016       13/6/2016     13/6/2016           13/6/2016

17/5/2016                                                        17/5/2016

15/6/2016           15/6/2016      15/6/2016     15/6/2016           15/6/2016

19/7/2016           19/7/2016      19/7/2016     19/7/2016          19/7/2016

11/8/2016            11/8/2016     11/8/2016     11/8/2016          11/8/2016

19/9/2016           19/9/2016   

23/9/2016                                                                                23/9/2016   

23/9/2016           23/9/2016      23/9/2016      23/09/2016       23/9/2016 

24/10/16            24/10/2016     24/10/2016

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact