Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00117

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00120

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 355/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact