Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δ.Σ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Πρακτικό 2ης και 3ης συνεδίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact