Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία