Συνεδρίαση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 73&74/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία