Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέλου Βόχας 27-11-2020

1. ΤΕΧΝΙΚΟ 2021-Α

Αντίγραφο του ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 2021 ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης Νοεμβρίου 2020

Προηγούμενη ανάρτηση Παράταση επιδομάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος & Επιδόματος Στέγασης

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact