Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

20-2021

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 15η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία