Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Έκτακτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία