Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

Πρόσκληση συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία