Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact