Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου Βόχας στις 8 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact