ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30-09-2019, παρατάθηκε έως 31/12/2019 ο Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) περί Ρύθμισης οφειλών.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 29/11/2019, κατόπιν αίτησης τους έως και 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

  • Εξόφληση οφειλών εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 100%
  • Εξόφληση οφειλών από 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 80%
  • Εξόφληση οφειλών από 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 70%
  • Εξόφληση οφειλών από 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 60%
  • Εξόφληση οφειλών από 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 50%

Οι δόσεις  είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί  να είναι μικρότερη 20,00€. Η ρύθμιση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη και υποβάλλεται στον Δήμο έως και την 31-12-2019.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς δίνει τη δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας υπό προϋποθέσεις και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ταμείου κατά τις εργάσιμες μέρες από 09:00-12:00 (τηλέφωνο επικοινωνίας 2741360515-2742360322, ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο: boulias.sotiris@vochas.gov.gr).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

 ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ενημέρωση για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact