Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

3-2020

Προηγούμενη ανάρτηση 5-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ΄΄Κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Βέλου- Βόχας έτους 2020΄΄.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact