ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ” ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Untitled-attachment-00007

Untitled-attachment-00019-3

Untitled-attachment-00016-3

Untitled-attachment-00013-2

Untitled-attachment-00010-1

Untitled-attachment-00004

Προηγούμενη ανάρτηση 28η Οκτωβρίου 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact