ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 06-07-2020

ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ – 10:30 Π.Μ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. ΜΕΛΕΤΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  4. Τ.Ε.ΥΔ
  5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00324

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00327

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00330

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00333

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00336