Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου

5 ΠΕΡIΛHΨΗ 2018
5β διακηρυξη τελικη
5β οικονομική προσφορά
5α ΤΕΥΔ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΕΡΓΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΄΄ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact